Informatieplicht: wat je je patiënten móet vertellen

Geplaatst op: 14 maart 2018 - Aangepast op: 11 maart 2021 - Dit artikel printen - Dit artikel delen

Informatieplicht

Je bent verplicht om je cliënten te informeren over incidenten en daarvan aantekening te maken in het cliëntendossier wanneer deze voor de cliënt merkbare gevolgen heeft of zeer waarschijnlijk zal krijgen. Zo valt te lezen in de Wkkgz. Maar wat houdt deze informatieplicht precies in?

Stel je voor: er gaat wat mis tijdens een operatie of behandeling van je patiënt. Dan heeft je patiënt recht op goede informatie. Sterker nog: volgens de Wkkgz ben je verplicht om incidenten ‘onverwijld’ (meteen) aan je patiënt te melden. Ook moet je ze opnemen in het cliëntendossier. Daarin noteer je de aard, de toedracht en het tijdstip waarop het incident plaatsvond. Daarnaast schrijf je de namen op van de mensen die bij het incident betrokken zijn.

Je bent overigens ook verplicht om patiënten in te lichten over de mogelijkheden om de gevolgen van het incident weg te nemen of te beperken. Mocht een patiënt komen te overlijden, dan geldt er een informatieverplichting naar de nabestaanden van deze patiënt.

Definitie incident

Maar wat wordt er dan precies onder een medisch incident verstaan? Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hanteert de volgende definitie van een incident: “Een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg, en heeft geleid, had kunnen leiden of zou kunnen leiden tot schade bij de cliënt’.”

Dus is daar sprake van? Dan treedt de informatieplicht in werking!

Citaat uit de wet
‘De zorgaanbieder doet aan een cliёnt, alsmede een vertegenwoordiger van de cliënt dan wel een nabestaande van de overleden cliënt, onverwijld mededeling van de aard en toedracht van incidenten bij de zorgverlening aan de cliёnt die voor de cliёnt merkbare gevolgen hebben of kunnen hebben en maakt van de aard en toedracht van incidenten aantekening in het dossier van de cliënt. Tevens wordt aantekening gemaakt van het tijdstip waarop het incident heeft plaatsgevonden en de namen van de betrokkenen bij het incident. Daarbij licht de zorgaanbieder de cliënt tevens in over de mogelijkheden om de gevolgen van het incident weg te nemen of te beperken.’

Dit artikel delen