Medische technologie: wat je moet vastleggen

Geplaatst op: 14 maart 2018 - Aangepast op: 11 maart 2021 - Dit artikel printen - Dit artikel delen

Veilige toepassing van medische technologie

In de Wkkgz is een apart hoofdstuk gewijd aan de veilige toepassing van medische technologie. Daarin staat dat je als zzp’er in de zorg een aantal zaken schriftelijk moet vastleggen. Maar welke zijn dat dan precies?

Als zorgaanbieder moet je zorg dragen voor een veilige toepassing van de medische technologie. Dit volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Veilige toepassing van medische technologie houdt in dat medische technologie door getrainde gebruikers wordt toegepast in een veilige omgeving.

Medische technologie

Wat valt hier onder?

De toepassing van de georganiseerde kennis en vaardigheden in de volgende vormen:

  • Apparaten
  • Medicijnen
  • Vaccins
  • Procedures
  • Systemen.

Bovenstaande vormen moeten ontwikkeld zijn om gezondheidsproblemen op te lossen en de kwaliteit van het leven te verbeteren.

De taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en bekwaamheidseisen voor degenen die daarbij betrokken zijn, moet je schriftelijk vastleggen. Ook moet je de gegevens vastleggen waaruit blijkt dat aan de bekwaamheidseisen wordt voldaan.

Melden van incidenten

Als de medische technologie niet goed functioneert of onjuist wordt toegepast, dan moet je dat veilig (kunnen) melden. De organisatie, waarvoor je werkt, moet je daarvoor de mogelijkheid bieden.

Daarnaast ben je zelfs verplicht een melding te maken bij de IGJ als er hierdoor (bijna) ongelukken door ontstaan. Het doel van deze verplichting is dat de ontstane situatie besproken wordt. Hierdoor ontstaan leermomenten en kan de zorg verbeterd worden.

Citaat uit de wet
‘De zorgaanbieder draagt zorg voor een veilige toepassing van medische technologie bij de zorgverlening in overeenstemming met de op zorgverleners rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de professionele standaard, waaronder begrepen de kwaliteitsstandaard, bedoeld in artikel 1, onderdeel z, van de Zorgverzekeringswet, en veldnormen.’

Dit artikel delen