Wkkgz, voor wie?

Geplaatst op: 14 maart 2018 - Aangepast op: 11 maart 2021 - Dit artikel printen - Dit artikel delen

Wkkgz, ook voor zzp’ers

Voor zzp’ers in de zorg is op 1 januari 2016 nogal wat veranderd. De nieuwe kwaliteitswet WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg) heeft naast organisaties, ook zzp’ers benoemd.

Dat wil zeggen dat je per die datum formeel onder dé kwaliteitswet Wkkgz voor de zorg valt.

SoloPartners vindt het een goede ontwikkeling dat zzp’ers als ‘solistisch werkende zorgverleners’ vermeld staan in de wet, zodat er aandacht is voor onze bijzondere groep met leden.

Maar is er ook werk aan de winkel. Niet langer is alleen een klachtenregeling voldoende en moet je aan nogal wat eisen voldoen.

Voordat we de aankomende periode de verplichtingen binnen de Wkkgz nader bespreken, is de eerste logische vraag:

Welke zzp’ers vallen er nu precies onder de kwaliteitswet Wkkgz?

Enkele maanden geleden heeft het ministerie van VWS een folder gepubliceerd waarin beschreven staat wie er onder de Wkkgz valt. Deze folder kun je hier downloaden.

Met behulp van een zelftest kun jij bepalen of je onder de kwaliteitswet Wkkgz valt. Als we de vragen omdraaien dan is goed te zien wanneer je als zzp’er onder de Wkkgz valt:

 • In ieder geval als je een KvK nummer hebt met één van de volgende SBI codes:
  • 47.73 (apotheken)
  • 47.74 (winkels in medische en orthopedische artikelen)
  • 86 (gezondheidszorg)
  • 87 (verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting)
  • 88 (Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting geven kunnen in aanmerking)
  • 96.02 (schoonheidsverzorging)
 • Wanneer je zorg verleent die gefinancierd wordt onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (ZVW);
 • Of als je zorg verleent die gefinancierd wordt onder de Wet Publieke Gezondheid;
 • Als je in het BIG register vermeld staat;
 • Of als je complementaire of alternatieve geneeswijzen aanbiedt;
 • Wanneer je cosmetische handelingen aanbiedt;
 • Als jouw handelen mogelijk tot lichamelijke of psychische schade kan leiden;
 • Ook als je op eigen verzoek van de cliënt als arbodienst, bedrijfsarts, keuringsarts of verzekeringsarts handelingen verricht.

Uitzonderingen in de kwaliteitswet Wkkgz

Daarnaast zijn er ook een aantal uitzonderingen. Wanneer val je niet onder de Wkkgz?

 • Als je alleen onder de Jeugdwet zorg verleent;
 • Of als je alleen onder de WMO ondersteuning verleent;
 • Als je een specifieke handeling verricht die niet onder de wet valt. Denk hierbij aan het werk van re-integratiedeskundigen, arbeidsdeskundigen, jobcoaches en werkcoaches, of handelingen van vrijwilligers in de zorg. Het verstrekken van eenvoudige verbruiksartikelen zoals verbandmiddelen en incontinentiemateriaal, of bijvoorbeeld het aanmeten van brillen, contactlenzen en hoortoestellen en orthopedische schoenen.

Beoordeel zelf of je binnen de Wkkgz valt en bepaal daarmee of je als ‘solistisch werkende zorgverlener’ door het leven gaat. Bijna alle leden van Solopartners vallen binnen de Wkkgz. Om die reden gaan wij deze zomer nader in op de eisen die gelden voor zzp’ers onder de Wkkgz.

Alvast verder lezen?

De overheid heeft wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wkkgz. Kijk hier voor meer informatie en wat deze wet voor jou betekent.

Je staat er niet alleen voor

SoloPartners is jouw partner om de Wkkgz eisen verder uit te werken.
Dit doen wij voor onze kwaliteitsleden >>

 

Dit artikel delen