Pakketten voor de zzp’er in de zorg

Wat houden onze pakketten in?

SoloPartners heeft 2 pakketten, het basispakket en het kwaliteitspakket.

kwaliteitspakket    basispakket

Basispakket: een uitstekende klachtenregeling

De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz), Jeugdwet en de Wet zorg en dwang (Wzd) eisen van jou dat jij als zelfstandige zorgverlener beschikt over een klachtenregeling.  In deze klachtenregeling is opgenomen dat je de beschikking hebt over een onafhankelijke klachtenfunctionaris en bent aangesloten bij een erkende geschilleninstantie. Als jij dit niet op orde hebt, dan kan het zo zijn dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd jou een schadevergoeding laat betalen. Die kan zelfs oplopen tot €25.000.

Als lid van ons basispakket voldoe je aan de eis rondom de klachtenregeling volgens de Wkkgz, de jeugdwet en de Wzd. Voor €75,- per jaar heb je deze eis op orde. Je betaalt eenmalig €20,- inschrijfkosten. Onze klachtenfunctionaris is onafhankelijk en heeft een ruime ervaring. Je betaalt bij ons geen eigen bijdrage voor het behandelen van een klacht. Als de procedure via de geschilleninstantie gaat, betaalt jouw cliënt daarvoor €50,-. Deze krijgt de cliënt weer terug als de cliënt in het gelijk wordt gesteld. Als ondernemer is het belangrijk om een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandsverzekering te hebben.

Kortom: Als lid van het basispakket heb je de eisen rondom de klachtenregeling op orde en ben je ook nog eens aangesloten bij dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg!

word nu lid

Kwaliteitspakket: méér dan een klachtenregeling

Het kwaliteitspakket bevat net als het basispakket een uitstekende klachtenregeling, met een onafhankelijke klachtenfunctionaris en geschilleninstantie. Ook ben je aangesloten bij dé brancheorganisatie en krijg je van ons een certificaat. Maar het kwaliteitspakket biedt nog veel meer! Ons kwaliteitspakket bevat namelijk ook:

Cliëntendossier

Een onderdeel van het kwaliteitssysteem is het cliëntendossier. Je moet kunnen aantonen dat jij goede zorg verleent, en dat kwaliteit geen toeval is. In ons pakket zit een downloadbaar cliëntendossier, dit kun je zelf samenstellen.

Model zorgovereenkomsten

Zonder overeenkomst geen zorg. Wij bieden drie modellen van zorgovereenkomsten aan gericht op de verschillende soorten relaties tussen jou en de opdrachtgever. In deze modellen worden de specifieke omstandigheden van jouw opdracht beschreven. Het pakket bevat een model behandelovereenkomst, een model overeenkomst van opdracht en een model samenwerkingsovereenkomst.

Medicatiebeleid

Het medicatiebeleid is iets anders dan een medicatieprotocol. Het medicatiebeleid gaat namelijk in op de wijze waarop jij als zorgaanbieder omgaat met medicatieverstrekking.

Incident melden

Incidenten en klachten dien je te melden, volgens de Wkkgz. Ook dit onderdeel is, net als de klachtenregeling, maar een onderdeel van de Wkkgz. In dit pakket heb je de mogelijkheid om deze meldingen te maken en te bewaren.

word nu lid

VOG

Zonder een VOG is het bijna niet mogelijk om in de zorg te werken. Daarom bieden we jou jaarlijks de mogelijkheid om gratis een VOG aan te vragen. Deze VOG kun je aanvragen in jouw online omgeving.

Erkende klachtenregeling

Een van de vele eisen van de Wkkgz is dat je een klachtenregeling dient te hebben. Als lid van ons kwaliteitspakket heb je deze eis op orde!

Sterke belangenbehartiger

Als dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg behartigen wij jouw belangen. Wij zijn er om jou te ondersteunen, thuis, op de werkvloer, bij zorgverzekeraars en in Den Haag.

Privacyverklaring

Om jou als ondernemer te ondersteunen bieden wij jou een model privacyverklaring aan, lees hem goed door en pas hem naar jouw situatie aan. Zo voldoe jij ook aan deze eis van de AVG.

Mijn Vilans Protocollen

Mijn Vilans Protocollen bieden één norm voor maar liefst 500 voorbehouden, risicovolle en overige zorg handelingen. Deze zijn gebaseerd op landelijke ervaringen en richtlijnen. De protocollen zijn altijd toegankelijk en up-to-date. Eenduidig werken wordt zo gemakkelijker en je kunt er hierdoor zeker van zijn dat je de kwaliteit kunt borgen. Om gebruik te kunnen maken van de Mijn Vilans Protocollen krijg je bij Vilans een eigen digitale omgeving.

Eigen digitale omgeving

Als kwaliteitslid krijg je de beschikking over een eigen digitale omgeving. Hierin kun je je portfolio vullen met belangrijke documenten zoals legitimatie, CV, diploma’s, BIG-registratie, Kamer van Koophandel kopie, VOG, verzekeringen, certificaten en AGB-Code(s). Deze kun je dan ook weer als pdf downloaden. Zo heb je ze altijd bij de hand en kun je jezelf gemakkelijk presenteren bij nieuwe cliënten of opdrachtgevers!

Verder kun je via je digitale omgeving van SoloPartners meteen een klacht, incident of datalek registreren. Er is ook een overzicht met de registraties die je reeds gedaan hebt.

Kortom, een heel uitgebreid aanbod voor een zeer scherpe prijs!

word nu lid